مریم اسماعیلی

مریم اسماعیلی

مریم اسماعیلی
از تهران

گروه آزمایشی : انسانی
رتبه انسانی در منطقه : 1
رتبه زبان در منطقه : 64
تعداد آزمون : 25
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7554
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : تارا محمديان
نام مدرسه : فرزانگان (سمپاد)
رشته قبولی:حقوق,دانشگاه تهران
2
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7554
میانگین تراز نیمسال اول :7470
میانگین تراز نیمسال دوم :7637

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/08/04 تا تاريخ : 1398/03/17

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور