محمدعرفان هوشیاری

محمدعرفان هوشیاری

محمدعرفان هوشیاری
از تهران

گروه آزمایشی : انسانی
رتبه انسانی در منطقه : 4
رتبه زبان در منطقه : 93
تعداد آزمون : 61
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 8013
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : اميرمهدى حوله كيان
نام مدرسه : البرزنو
رشته قبولی:کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي,دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
7
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :8013
میانگین تراز نیمسال اول :0
میانگین تراز نیمسال دوم :8013

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1398/04/07 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون