مینا جهانی

مینا جهانی

مینا جهانی
از بجستان

رتبه انسانی در منطقه : 801
تعداد آزمون : 17
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5476
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : صديقه قصابزاده
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه دولتي خاتم الانبيا
رشته قبولی:فقه و مباني حقوق اسلامي,دانشگاه فردوسي - مشهد
801
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5380
میانگین تراز آزمون عادی :5476
میانگین تراز نیمسال اول :5511
میانگین تراز نیمسال دوم :5451

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون