فرشید شیخی

فرشید شیخی

فرشید شیخی
از ابهر

رتبه انسانی در منطقه : 737
تعداد آزمون : 15
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5338
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : مهران داداش بيگ
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه شاهد شهيد بهشتي
رشته قبولی:آموزش تاريخ - بومي استان زنجان,پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج
737
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5338
میانگین تراز نیمسال اول :5273
میانگین تراز نیمسال دوم :5354

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/09/17 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون