زهرا غلامی

زهرا غلامی

زهرا غلامی
از شاهرود

رتبه انسانی در منطقه : 42
تعداد آزمون : 40
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7432
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : فاطمه ولى پور
نام مدرسه : الزهرا
رشته قبولی:حقوق,دانشگاه تهران
42
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6872
میانگین تراز آزمون عادی :7432
میانگین تراز نیمسال اول :7184
میانگین تراز نیمسال دوم :7565

کلکسیون روش های مطالعه

  • زهراغلامی
    زهره غلامی رتبه95 منطقه1 – دندان پزشکی تهران
    تعداد بازدید : 3

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور