سیدحسین هاشمی

سیدحسین هاشمی

سیدحسین هاشمی
از فارسان

رتبه ریاضی در منطقه : 281
تعداد آزمون : 22
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 5549
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : رضا غفارى
نام مدرسه : ترابي مقدم
رشته قبولی:مهندسي شيمي,دانشگاه تهران
281
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5549
میانگین تراز نیمسال اول :5200
میانگین تراز نیمسال دوم :5707

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/08/18 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون