مهرشاد محقق

مهرشاد محقق

مهرشاد محقق
از شهركرد

رتبه ریاضی در منطقه : 765
تعداد آزمون : 33
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 5783
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : كامران حيدرى
نام مدرسه : پسرانه شهدا سورشجان
رشته قبولی:مهندسي عمران,دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
765
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5783
میانگین تراز نیمسال اول :5779
میانگین تراز نیمسال دوم :5786

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون