سیده فاطمه موسوی

سیده فاطمه موسوی

سیده فاطمه موسوی
از شهركرد

رتبه ریاضی در منطقه : 861
تعداد آزمون : 20
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 5767
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : دبيرستان نمونه دخترانه پژوهش
نام مدرسه : پژوهش
رشته قبولی:مهندسي نفت,دانشگاه صنعت نفت
861
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5781
میانگین تراز آزمون عادی :5767
میانگین تراز نیمسال اول :5783
میانگین تراز نیمسال دوم :5751

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/24

    کارنامه دانش آموز در کانون