محمد حسین هاشمی

محمد حسین هاشمی

محمد حسین هاشمی
از خاتم

رتبه تجربی در منطقه : 898
تعداد آزمون : 83
سابقه در کانون : 7 سال
میانگین تراز کانون : 6494
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : محمد صادقى زاده
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي امام حسين
رشته قبولی:داروسازي,دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
898
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6494
میانگین تراز نیمسال اول :6740
میانگین تراز نیمسال دوم :6330

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/09/03 تا تاريخ : 1397/03/04

    کارنامه دانش آموز در کانون