دانیال حبیبان میبدی

دانیال حبیبان میبدی

دانیال حبیبان میبدی
از ميبد

رتبه تجربی در منطقه : 2
تعداد آزمون : 19
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 7760
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : حميد افخمى ميبدى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد رحيمى فر
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
2
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7638
میانگین تراز آزمون عادی :7760
میانگین تراز نیمسال اول :7744
میانگین تراز نیمسال دوم :7769

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور