مهسا اسمعیلی دهج

مهسا اسمعیلی دهج

مهسا اسمعیلی دهج
از يزد

رتبه تجربی در منطقه : 30
تعداد آزمون : 39
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7366
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : فخرالسادات حسينى تربتى
نام مدرسه : فرزانگان متوسطه دوم
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
30
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6954
میانگین تراز آزمون عادی :7366
میانگین تراز نیمسال اول :7346
میانگین تراز نیمسال دوم :7380

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/24

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور