مهدیه دهقانی اشکذری

مهدیه دهقانی اشکذری

مهدیه دهقانی اشکذری
از يزد

رتبه انسانی در منطقه : 25
تعداد آزمون : 45
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7674
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : دبيرستان نمونه دولتى رادمنش
نام مدرسه : حاج حسين راد منش
رشته قبولی:آموزش زبان عربي - بومي استان يزد,پرديس حضرت معصومه - قم
25
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7711
میانگین تراز آزمون عادی :7674
میانگین تراز نیمسال اول :7551
میانگین تراز نیمسال دوم :7781

کارنامه کنکور