محدثه سلطانی

محدثه سلطانی

محدثه سلطانی
از يزد

رتبه انسانی در منطقه : 50
تعداد آزمون : 39
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7144
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : دبيرستان نمونه دولتى رادمنش
نام مدرسه : حاج حسين راد منش
رشته قبولی:حقوق,دانشگاه يزد
50
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6910
میانگین تراز آزمون عادی :7144
میانگین تراز نیمسال اول :7153
میانگین تراز نیمسال دوم :7135

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/24

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور