ابوالفضل سهیلی پور

ابوالفضل سهیلی پور

ابوالفضل سهیلی پور
از يزد

رتبه انسانی در منطقه : 7
رتبه زبان در منطقه : 194
تعداد آزمون : 19
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7076
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : احسان مداح زاده
نام مدرسه : مرکز برازنده مقدم
رشته قبولی:حقوق,دانشگاه تهران
7
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7076
میانگین تراز نیمسال اول :6511
میانگین تراز نیمسال دوم :7358

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/08/18 تا تاريخ : 1398/03/17

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور