امیرمحمد تقیه

امیرمحمد تقیه

امیرمحمد تقیه
از يزد

رتبه انسانی در منطقه : 16
تعداد آزمون : 42
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7213
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : محمد خسروى مقدم
نام مدرسه : ملك ثابت
رشته قبولی:حقوق,دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
16
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7213
میانگین تراز نیمسال اول :7131
میانگین تراز نیمسال دوم :7262

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/31

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور