علی رمضانی

علی رمضانی

علی رمضانی
از يزد

رتبه ریاضی در منطقه : 54
تعداد آزمون : 40
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7358
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : دوازدهم نمونه ملك ثابت
نام مدرسه : ملك ثابت
رشته قبولی:مهندسي مکانيک,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
54
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7257
میانگین تراز آزمون عادی :7358
میانگین تراز نیمسال اول :7314
میانگین تراز نیمسال دوم :7386

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور