علی احمدی

علی احمدی

علی احمدی
از بهار

رتبه ریاضی در منطقه : 993
تعداد آزمون : 22
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 5078
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : مصطفى نانكلى
نام مدرسه : شهيد حاجى بابايى
رشته قبولی:مهندسي خط و سازه هاي ريلي,دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
993
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :4849
میانگین تراز آزمون عادی :5078
میانگین تراز نیمسال اول :5096
میانگین تراز نیمسال دوم :5054

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/01/16

    کارنامه دانش آموز در کانون