علی پورغربا

علی پورغربا

علی پورغربا
از سيرجان

رتبه ریاضی در منطقه : 324
تعداد آزمون : 49
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6406
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : ميترا عباسلو
نام مدرسه : آيت الله خامنه اي
رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
324
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6434
میانگین تراز آزمون عادی :6406
میانگین تراز نیمسال اول :6534
میانگین تراز نیمسال دوم :6337

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون