خدیجه آقائی

خدیجه آقائی

خدیجه آقائی
از رودسر

رتبه انسانی در منطقه : 545
تعداد آزمون : 19
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 6654
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : اعظم عابدينى ليمنجوب
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه دولتي رضازاده
رشته قبولی:آموزش زبان و ادبيات فارسي - بومي گيلان,پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري
545
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6070
میانگین تراز آزمون عادی :6654
میانگین تراز نیمسال اول :6387
میانگین تراز نیمسال دوم :6810

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون