آریا جلالی

آریا جلالی

آریا جلالی
از لاهيجان

گروه آزمایشی : ریاضی
رتبه ریاضی در منطقه : 2
رتبه زبان در منطقه : 27
تعداد آزمون : 46
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7808
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : على حجت انصارى
نام مدرسه : مركز آموزشى شهيد بهشتى
رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
4
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7493
میانگین تراز آزمون عادی :7808
میانگین تراز نیمسال اول :7832
میانگین تراز نیمسال دوم :7792

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور