حسین فولادی نادینلوئی

حسین فولادی نادینلوئی

حسین فولادی نادینلوئی
از آذرشهر

رتبه ریاضی در منطقه : 504
تعداد آزمون : 29
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 5157
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : سيدحسين سيدزاده
نام مدرسه : امام خمينى
رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه تبريز
504
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :4811
میانگین تراز آزمون عادی :5157
میانگین تراز نیمسال اول :5148
میانگین تراز نیمسال دوم :5163

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/24

    کارنامه دانش آموز در کانون