پریا ولیزاده ایلخچی

پریا ولیزاده ایلخچی

پریا ولیزاده ایلخچی
از تبريز

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه : 4
رتبه زبان در منطقه : 22
تعداد آزمون : 62
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 8161
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : مليكا پيروز زرين
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
10
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :8095
میانگین تراز آزمون عادی :8161
میانگین تراز نیمسال اول :8197
میانگین تراز نیمسال دوم :8139

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور