سعید کرمی

سعید کرمی

سعید کرمی
از بهبهان

رتبه تجربی در منطقه : 313
تعداد آزمون : 39
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6948
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : اسماعيل آقايى
نام مدرسه : طلايه داران
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شيراز
313
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6948
میانگین تراز نیمسال اول :6966
میانگین تراز نیمسال دوم :6941

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/08/18 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون