علی انصاری

علی انصاری

علی انصاری
از داراب

رتبه تجربی در منطقه : 234
تعداد آزمون : 38
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6858
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : سعيده پيروزى
نام مدرسه : امام حسن مجتبي (ع)
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي شيراز
234
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6858
میانگین تراز نیمسال اول :6882
میانگین تراز نیمسال دوم :6844

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون