علیرضا هاشمی مطلق

علیرضا هاشمی مطلق

علیرضا هاشمی مطلق
از تنكابن

رتبه ریاضی در منطقه : 96
تعداد آزمون : 72
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 6578
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : رضا مجيدى
نام مدرسه : خاتم الانبياء
رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
96
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6578
میانگین تراز نیمسال اول :6593
میانگین تراز نیمسال دوم :6568

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور