سپهر کیانیان گل افشانی

سپهر کیانیان گل افشانی

سپهر کیانیان گل افشانی
از قائم شهر

رتبه ریاضی در منطقه : 50
تعداد آزمون : 56
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 7126
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : مدرسه شهيد بهشتى
نام مدرسه : شهيد بهشتي
رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
50
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6022
میانگین تراز آزمون عادی :7126
میانگین تراز نیمسال اول :6810
میانگین تراز نیمسال دوم :7310

کارنامه کنکورحرکت بر خط راست (قسمت پنجم) از فیزیک 3 دوازدهم رياضي
دوازدهم ریاضی     دبیر : میلاد موسوی