کورش کریمی شور کچالی

کورش کریمی شور کچالی

کورش کریمی شور کچالی
از قائم شهر

رتبه تجربی در منطقه : 91
رتبه زبان در منطقه : 189
تعداد آزمون : 49
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7417
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : ميلاد رضائى
نام مدرسه : شهيد بهشتي
رشته قبولی:دندانپزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
91
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7109
میانگین تراز آزمون عادی :7417
میانگین تراز نیمسال اول :7413
میانگین تراز نیمسال دوم :7419

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور    حرکت بر خط راست (قسمت پنجم) از فیزیک 3 دوازدهم رياضي
    دوازدهم ریاضی     دبیر : میلاد موسوی