مهین ایزی

مهین ایزی

مهین ایزی
از سبزوار

رتبه انسانی در منطقه : 550
تعداد آزمون : 17
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5577
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : محبوبه اسماعيلى
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه دولتي حضرت مريم (س)
رشته قبولی:علوم تربيتي,دانشگاه فردوسي - مشهد
550
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :4965
میانگین تراز آزمون عادی :5577
میانگین تراز نیمسال اول :5481
میانگین تراز نیمسال دوم :5644

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون