امیرحسین دانشور معین

امیرحسین دانشور معین

امیرحسین دانشور معین
از سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه : 471
تعداد آزمون : 19
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 6799
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : مصطفى پور امينى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
471
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6396
میانگین تراز آزمون عادی :6799
میانگین تراز نیمسال اول :6744
میانگین تراز نیمسال دوم :6831

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون