یلدا جهانگیری

یلدا جهانگیری

یلدا جهانگیری
از نيشابور

رتبه هنر در منطقه : 29
تعداد آزمون : 26
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6261
رشته تحصیلی : هنر
نام پشتیبان : فرزانه سه چوبى
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
رشته قبولی:نوازندگي موسيقي جهاني,دانشگاه تهران
29
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5843
میانگین تراز آزمون عادی :6261
میانگین تراز نیمسال اول :6353
میانگین تراز نیمسال دوم :6200

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/11

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور