محمدجواد رجبعلی

محمدجواد رجبعلی

محمدجواد رجبعلی
از دماوند

رتبه انسانی در منطقه : 569
تعداد آزمون : 20
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6536
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : بدون پشتيبان دبيرستان شهداى موتلفه
نام مدرسه : شهداى موتلفه اسلامى
رشته قبولی:حقوق,دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)
569
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6536
میانگین تراز نیمسال اول :0
میانگین تراز نیمسال دوم :6536

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1398/04/07 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون