فاطمه جعفری

فاطمه جعفری

فاطمه جعفری
از تهران

گروه آزمایشی : ریاضی
رتبه ریاضی در منطقه : 4
تعداد آزمون : 41
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 8212
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : فاطمه يحيايى
نام مدرسه : فرزانگان (سمپاد)
رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
8
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7895
میانگین تراز آزمون عادی :8212
میانگین تراز نیمسال اول :8192
میانگین تراز نیمسال دوم :8233

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/01/16

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور