حدیثه صادق عابدین

حدیثه صادق عابدین

حدیثه صادق عابدین
از تهران

رتبه تجربی در منطقه : 98
تعداد آزمون : 24
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7379
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : مدرسه روشنگران
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه غيرانتفاعي روشنگران
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
98
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7379
میانگین تراز نیمسال اول :7461
میانگین تراز نیمسال دوم :7296

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/02/28

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور