مریم ارضی

مریم ارضی

مریم ارضی
از سراوان

رتبه انسانی در منطقه : 909
تعداد آزمون : 31
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 5603
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : حوا ندرت زهى
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي عترت
رشته قبولی:آموزش زبان و ادبيات فارسي - بومي سيستان وبلوچستان,پرديس رسالت - زاهدان
909
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5128
میانگین تراز آزمون عادی :5603
میانگین تراز نیمسال اول :5698
میانگین تراز نیمسال دوم :5542

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون