ثمین ملکی

ثمین ملکی

ثمین ملکی
از اروميه

رتبه تجربی در منطقه : 15
رتبه زبان در منطقه : 89
تعداد آزمون : 30
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7823
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : مهسا تقى زاده
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان يك
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
15
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7674
میانگین تراز آزمون عادی :7823
میانگین تراز نیمسال اول :7642
میانگین تراز نیمسال دوم :7914

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور