فاطمه حمیدی

فاطمه حمیدی

فاطمه حمیدی
از ابهر

رتبه تجربی در منطقه : 323
تعداد آزمون : 24
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6938
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : ليلا قديمى
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
323
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7334
میانگین تراز آزمون عادی :6938
میانگین تراز نیمسال اول :7071
میانگین تراز نیمسال دوم :6805

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/04

    کارنامه دانش آموز در کانون
    جمع بندی نیم سال اول از فیزیک 2 يازدهم
    يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی