فروزان بیگلری

فروزان بیگلری

فروزان بیگلری
از ابهر

رتبه تجربی در منطقه : 233
تعداد آزمون : 44
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6976
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : فرناز علايى مقدم
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
233
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6976
میانگین تراز نیمسال اول :7268
میانگین تراز نیمسال دوم :6806

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون