آیدا عبدلی

آیدا عبدلی

آیدا عبدلی
از پارس‌آباد مغان

رتبه تجربی در منطقه : 767
تعداد آزمون : 62
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6461
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : جميله غفارى
نام مدرسه : فرزانگان 1و2
رشته قبولی:دندانپزشکي,دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد
767
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6633
میانگین تراز آزمون عادی :6461
میانگین تراز نیمسال اول :6586
میانگین تراز نیمسال دوم :6388

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون