المیرا علائی فرادنبه

المیرا علائی فرادنبه

المیرا علائی فرادنبه
از بروجن

رتبه تجربی در منطقه : 28
رتبه زبان در منطقه : 96
تعداد آزمون : 23
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7696
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : شهيده منصورى
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان متوسطه 2 فرزانگان
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
28
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7316
میانگین تراز آزمون عادی :7696
میانگین تراز نیمسال اول :7711
میانگین تراز نیمسال دوم :7687

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور