نگین محمدی

نگین محمدی

نگین محمدی
از فارسان

رتبه تجربی در منطقه : 724
تعداد آزمون : 51
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7029
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : نرگس محمدى
نام مدرسه : فرزانگان
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
724
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6982
میانگین تراز آزمون عادی :7029
میانگین تراز نیمسال اول :7125
میانگین تراز نیمسال دوم :6968

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون