فاطمه میرزاده

فاطمه میرزاده

فاطمه میرزاده
از شهركرد

رتبه زبان در منطقه : 38
تعداد آزمون : 47
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6734
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : دبيرستان دخترانه فرزانگان
نام مدرسه : فرزانگان
رشته قبولی:داروسازي,دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
38
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6234
میانگین تراز آزمون عادی :6734
میانگین تراز نیمسال اول :6833
میانگین تراز نیمسال دوم :6658

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/24

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور