پیمان شهرادیان

پیمان شهرادیان

پیمان شهرادیان
از يزد

رتبه ریاضی در منطقه : 47
رتبه زبان در منطقه : 152
تعداد آزمون : 57
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7532
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : دبيرستان شهيد صدوقى
نام مدرسه : شهيد صدوقي
رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
47
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7179
میانگین تراز آزمون عادی :7532
میانگین تراز نیمسال اول :7447
میانگین تراز نیمسال دوم :7587

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور