آمنه حسن قاسمی

آمنه حسن قاسمی

آمنه حسن قاسمی
از گرگان

رتبه تجربی در منطقه : 645
تعداد آزمون : 49
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6828
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : مهلا بابوئى ( ع آق قلا)
نام مدرسه : كوثر
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي بابل
645
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6828
میانگین تراز نیمسال اول :6961
میانگین تراز نیمسال دوم :6751

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون