امیررضا مقتدری

امیررضا مقتدری

امیررضا مقتدری
از سيرجان

رتبه زبان در منطقه : 76
تعداد آزمون : 57
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6206
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : سيدمهدى شهيدى
نام مدرسه : آيت الله خامنه اي
76
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6224
میانگین تراز آزمون عادی :6206
میانگین تراز نیمسال اول :6341
میانگین تراز نیمسال دوم :6105

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور