محمدمهدی فلاح

محمدمهدی فلاح

محمدمهدی فلاح
از رشت

رتبه تجربی در منطقه : 46
رتبه زبان در منطقه : 92
تعداد آزمون : 30
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7572
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : محمدجواد شعبانپور
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان ميرزاكوچك خان
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
46
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7572
میانگین تراز نیمسال اول :7596
میانگین تراز نیمسال دوم :7557

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/11

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور