صابر نجفیان

صابر نجفیان

صابر نجفیان
از عجب شير

رتبه تجربی در منطقه : 514
رتبه زبان در منطقه : 214
تعداد آزمون : 87
سابقه در کانون : 6 سال
میانگین تراز کانون : 6203
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : محمدرضا صباغى
نام مدرسه : ملاصدرا
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان
514
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6203
میانگین تراز نیمسال اول :6343
میانگین تراز نیمسال دوم :6192

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/10/21 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون