فاطمه افضلی

فاطمه افضلی

فاطمه افضلی
از كاشان

رتبه تجربی در منطقه : 66
تعداد آزمون : 48
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7537
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : سيماسادات لاجوردى قمصرى
نام مدرسه : فرزانگان
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
66
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7537
میانگین تراز نیمسال اول :7536
میانگین تراز نیمسال دوم :7538

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون