هادی ناظمی هرندی

هادی ناظمی هرندی

هادی ناظمی هرندی
از اصفهان

رتبه تجربی در منطقه : 61
تعداد آزمون : 30
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7504
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : سيامك ميرزايى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيداژه اى
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
61
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7504
میانگین تراز نیمسال اول :7494
میانگین تراز نیمسال دوم :7511

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/11

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور