علی مهران زاده

علی مهران زاده

علی مهران زاده
از اصفهان

رتبه تجربی در منطقه : 27
تعداد آزمون : 38
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 7657
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : اشكان جمشيدى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيداژه اى
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
27
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7253
میانگین تراز آزمون عادی :7657
میانگین تراز نیمسال اول :7725
میانگین تراز نیمسال دوم :7598

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/04

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور