زهرا سروستانی

زهرا سروستانی

زهرا سروستانی
از اصفهان

رتبه تجربی در منطقه : 22
تعداد آزمون : 35
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7879
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : نوشين رنجبران
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان امين
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
22
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7721
میانگین تراز آزمون عادی :7879
میانگین تراز نیمسال اول :7925
میانگین تراز نیمسال دوم :7850

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور